Duurzame scholen

Omschrijving

De jeugd heeft de toekomst. Juist daarom is duurzaamheid in het onderwijs zo belangrijk! Voor veel jongeren is duurzaamheid een heel logisch en natuurlijk gegeven. Zeker bij jonge kinderen. Het is daarom heel logisch om jongeren te betrekken bij het Woerdense streven naar een klimaatneutrale stad en hun creativiteit en energie daarbij in te zetten. En andersom is het ook heel logisch om het streven naar een klimaatneutrale stad te gebruiken om kansen te creëren voor jongeren. Scholen staan midden in de samenleving, met een enorme uitstraling naar de omgeving en naar ouders. Scholen kunnen dus ambassadeurs zijn voor duurzaamheid in wijken en buurten. Daarom zou het heel mooi zijn om in Woerden een netwerk te vormen waarin scholen, bedrijven, instellingen en gemeente samen werken aan verduurzaming in de hele gemeente. Om kansen te creëren voor energiebesparing en andere vormen van duurzaamheid, om talenten te ontwikkelen, om werkgelegenheid en stageplekken te scheppen.

Waar staan we nu?

Daarom zou het fijn om elkaar te leren kennen en om met elkaar uit te wisselen wat er leeft op dit gebied. Wat doen scholen al bijvoorbeeld en waar hebben ze behoefte aan. Hoe kunnen bedrijven daarop aansluiten? Het lijkt ons heel gaaf als er een creatief proces op gang komt.

Daarom nu als stap 1 een open oproep: wie wil helpen om dit project verder vorm te geven? Je krijgt  de kans te inspireren en geïnspireerd te worden en met elkaar te onderzoeken welke kansen er liggen binnen het terrein van onderwijs en duurzaamheid in Woerden. Meld je aan via deze website en als we ca. 4 personen hebben, organiseren we een startbijeenkomst. Bij die gelegenheid zal Geertjan Aleven een korte presentatie geven over drie duurzame onderwijsprojecten waar hij nauw bij betrokken is: het project Waterzijdig inregelen, dat de Groene Peloton Award heeft gewonnen voor het meest duurzame project in Utrecht, Green Future Heroes en Energy Challenges in de regio Utrecht.

Wie zijn erbij betrokken?

Initiatiefnemer van dit project is Geertjan Aleven. Hij was in Utrecht nauw betrokken bij zo’n project en wil graag in Woerden een vergelijkbaar initiatief opstarten.