Iedereen zonnepanelen!

Omschrijving

Op bestaande huurhuizen zien we vrijwel geen zonnepanelen.

 1. Voor huurders is het te ingewikkeld (administratief en van wie zijn ze en mag het van de verhuurder, het is vaak een te grote investering).
 2. Woningbouwcorporaties (in Woerden Groen West) beginnen er niet gauw aan, want de opbrengst komt niet naar ze toe.
 3. De gemeente is op dit terrein passsief: er is wel een financieringsfonds, maar alleen voor koophuizen, en je moet het zelf allemaal doen.

Waar staan we nu?

Op 3 maart ’s avonds is de projectgroep voor het eerst bij elkaar geweest. Maar daarvoor is er al wat uitzoekwerk gedaan. Die avond hebben we eerste afspraken gemaakt over het vervolg van het project. We hebben contact gezocht met andere initiatiefnemers om van hun ervaringen te leren.

Inmiddels heeft een tweetal gesprekken plaatsgevonden met de woningbouwcorporatie Groen West, die het grootste aantal sociale huurwoningen in Woerden in bezit heeft. Groen West heeft besloten om naast het al bestaande project van isolatie ook in te gaan zetten op zonnepanelen.

Wie zijn erbij betrokken?

Er is tijdens de startavond op 16 februari 2016 een initiatiefgroep opgericht, die bestaat uit Lex Albers, Geertjan Aleven, Anne Berkheij en Cindy Hesse. Deze groep zal het projectplan uitwerken, contacten met partijen leggen en daarna straten opzoeken om te regelen dat er zonnepanelen op de daken van huurhuizen komen. De groep neemt alle zorg uit handen.

Wat gaan we onderzoeken?

 1. Opzetten van calculaties.
 2. Onderzoek wat een geschikte juridische werkvorm is. Coöperatie?
  1. Ivm ondernemersbelasting (BTW)
  2. Ivm overdracht aan volgende bewoners
  3. Ivm investeringskosten.
 3. Overleg met de partijen (gemeente en/of bank) over hulp bij voorfinanciering en rente van de lening.
 4. Overleg met de belastingdienst over constructie zodat er geen BTW op zelf opgewekte energie hoeft te worden betaald. (zowel op eigen dak als op dak van andere deelnemer aan het collectief). Nagaan hoe dat zit bij ZZP’ers in de wijk?
 5. Overleg met de woningbouwcorporatie over juridische constructie ivm zonnepanelen op hun daken.
 6. Overleg met het energietransportbedrijf over een systeem van uitwisseling van informatie over verbruik en teruglevering en gebruik maken van het netwerk voor energietransport tussen deelnemers aan het collectief.
 7. Overleg met leveranciers van de zonnepanelen over aanleg, kwantumkorting wegens collectieve opdracht en garanties.
 8. Overleg met groepjes bewoners in een straat om deel te nemen. Voordeel is dat een deel van de besparing direct in de portemonnee terugvloeit, het andere deel wordt gebruikt  voor aflossing. Na ca. 10 jaar is de besparing voor 100% voor de bewoner. De panelen gaan veel langer mee.